Op compacte en concrete wijze (weer) helemaal verbonden!

Business Challenge

Op dit moment bevinden we ons helemaal op de top van de Futurise®-golf. We zitten midden in de overgang naar een wereld met hele andere kenmerken en behoeftes.  Zo’n kantelpunt is een uniek moment dat we maar twee of drie keer meemaken in ons leven. En als je je dat allemaal beseft, dan kan het toch niet zo zijn dat je daar je strategische plannen niet op aanpast? De Business Challenge helpt je daarbij.

Tijdens een tweedaags programma dagen we jou en je team uit om de bestaande plannen nog beter aan te laten sluiten op de tijdsgeest en op de grote veranderingen in de samenleving. Geen compleet nieuwe visie of strategie ontwikkelen dus, maar een goede onderhoudsbeurt om de inhoud, de focus en de prioriteiten aan te scherpen.

De voordelen van de Business Challenge

De Business Challenge is een compacte tool voor het challengen en daarmee toekomstbestendiger maken van bestaande strategische marketingplannen, merkstrategieën en jaar(actie)- en beleidsplannen. De belangrijkste voordelen zijn:

  1. Compact: in slechts 2 dagen naar concreet resultaat
  2. Groot bereik: makkelijk om een grote groep uit de organisatie te betrekken
  3. Futurise®: met behulp van een uniek trendmodel duurzaam verbonden met de maatschappij